6947301522 Νέα Μηχανιώνα, Θεσσαλονίκη gregorykatsianos@yahoo.gr